Asociación de Usuarios de Vehículos de Mobilidade Persoal de Vigo

Somos unha asociación sen ánimo de lucro da cidade de Vigo que fomenta a mobilidade eléctrica e sostible como alternativa aos medios de transporte tradicionais.

FOLLETO INFORMATIVO SOBRE A NOVA ORDENANZA DE VMP EN VIGO

Infórmate dos principais aspectos a ter en conta ao circular polo Concello de Vigo. Folleto elaborado a partir do texto da ordenanza. Na sección Normativas podes consultar o texto íntegro e acceder ao folleto en castelán.

DESCARGA O FOLLETO

Os/As usuarios/as de vehículos de Mobilidade Persoal

72 %

Usan menos o coche (condutor ou pasaxeiro)

 • Usan nunca ou case nunca para ir traballar
 • Usan habitualmente ou sempre para ir traballar

Defendemos os dereitos e intereses das persoas usuarias de VMP de Vigo

Promover as boas prácticas e o uso responsable de VMP na nosa cidade, con especial atención á mocidade.

Axudar, informar e asesorar

Axudar, informar e asesorar

Axudar, informar e asesorar as persoas que decidan usar este medio de transporte sobre a normativa, os seus dereitos e obrigas, e outros ámbitos do seu interese.

Formación, seguridade e respecto

Formación, seguridade e respecto

Promover a formación, a seguridade, a prevención e o respecto polas persoas, o fomento da cultura e a lingua, así como o fomento dun modelo máis sostible de mobilidade.

Se queres coñecernos, achégate

Nesta asociación reivindicamos, entre outras cousas, a convivencia respectuosa dos distintos modos de transporte e o reparto xusto e non discriminatorio do espazo público na nosa cidade.

 • Evitar a caducidade programada de moitos VMP.
 • Promover a redución de emisións contaminantes.
 • Promover as boas prácticas e o uso responsable de VMP.
 • Defender os dereitos e intereses das persoas usuarias.
 • Axudar, informar e asesorar.
 • Servir de plataforma de intercambio de ideas.

Móvete en VMP con seguridade

 • Non poden ir dúas persoas no patinete.
 • Aparca en sitios destinados para VMP.
 • Respecta os sinais de Stop, os semáforos e os pasos de peóns.
 • Lembra: o casco pode salvarche a vida.
 • Circula coas luces acendidas sempre.
 • Está prohibido circular usando auriculares.